Tagebuch 2014: Freunde finden in und aus Europa

Link zurück zur Tagebuch-Seite

Freunde finden in und aus Europa
20.7. – 2.8.2014

Sonntag, 20.07.2014

Deutsch 18:30 sitzen wir endlich alle an einem Tisch, wir hatten lange Reise hinter uns, sind sehr müde, geschafft, aber auch glücklich, dass wir viele Gesichter vom letzten Jahr wieder sehen und viele neue kennen lernen dürfen. Die ersten Hemmungen, Grenzen haben wir schon überwunden. Das Haus ist bis auf die letzte Matraze besetzt. Die Teilnehmer benutzen oft englische Sprache, weil sie international oft in Zimmern untergebracht sind.
Am Abend haben wir natürlich einen Kennenlernen – Abend gemacht, wir haben die Länder vorgestellt und die Besonderheiten, Kultur, Tanz, Geschichte präsentiert. Alle Teilnehmer wurden in 5 Arbeitsgruppen aufgeteilt / rot, blau, grün, gelb, weiss/ In diesen Gruppen werden wir jeden Vormittag zusammen arbeiten. In Nachmittagsstunden werden alle Kinder miteinander tanzen, die lettische Tanzlehrerin Inga hat die Kinder in drei Gruppen aufgeteilt /damit wir uns die Füsse nicht platt tretten/. Müde und gespannt waren alle recht früh in deren Zimmern verschwunden.

Belarussisch У палове сёмага мы нарэшце сядзім за сталом, пераадолеўшы доўгае падарожжа, стомленыя, але шчаслівыя, што мы зноў бачым сяброў з мінулага года і зможам пазнаёміцца з многімі новымі сябрамі. Першыя сумненні і межы мы ўжо пераадолелі. У доме заняты ўсе месцы да апошняга матраца. Удзельнікі адпачынку часта ўжываюць англійскую мову, таму што яны часта размешчаны у пакоях па інтэрнацыянальнаму прынцыпу.
Увечары мы пазнаёміліся больш падрабязна, прадставіўшы свае краіны, іх асаблівасці, культуру, танцы і гісторыю. Усе ўдзельнікі былі падзелены на пяць груп для заняткаў па нямецкай мове. У гэтых групах мы будзем працаваць кожны дзень ў першай палове дня. Пасля абеду дзеці будуць танцаваць, таму што настаўніца танцаў з Латвіі Інга пядзяліла дзяцей на тры групы. Стомленыя, але задаволеныя мы даволі рана пайшлі спаць.

Lettisch 18.30 beidzot visi sézam pie galda, esam nogurusi, jo aiz muguras gars celojums. Tomér arí laimí, jo ieraugam jau pazístamas sejas un iespéju iepazíties no jauna. Nometnes dalíbnieki biezi izmanto anglu valodu, jo izstabinás ir arí internacionáls sastávs.
Vakará iepazinámies, prezentéjám valstis, to kultúru, vésturi, dejas. Visi dalíbnieki tika sadalíti 5 darba grupás (sarkaná, zilá, zalá, dzeltená, baltá) sajás grupás strádásim katru rítu, pécpusdienas stundás visi bérni dejos, jo latviesu deju skolotája Inga sadalíja bérnus 3 grupás (lai viens otram nenomítu kájas) Nogurusi ar patíkamu uztraukumu devámies gulét.

Slowakisch Konečne o pol siedmej sedíme všetci po namáhavej ceste a dramatickom ubytovaní pri jednom stole, unavení – hotoví ale šťastní , že sme sa stretli s mnohými tvárami, ktoré poznáme už z minulých rokov, a že tento rok budeme môcť spoznať aj nových ľudí. Prvé obavy a hranice sme už prekonali. Celý tábor je naplnený do posledného matracu. Návštevníci používajú často anlický jazyk, pretože sú na izbách ubytovaní dosť medzinárodne.
Večer sme zorganizovali spoznávací večierok, predstavovali sme naše krajiny, rozprávali sme o našej kultúre, zaujímavostiach, histórii a +udovej kultúre. Všetci účastníci boli rozdelení do 5 skupín /červená, modrá, zelená, žltá, biela/. V týchto skupinách sa bude pracovať každý deň dopoludnia. Popoludní budú všetky deti spoločne tancovať, lotyšská učiteľka tanca si rodelila všetkých do troch skupín /aby sme si nepošliapali navzájom nohy/. Unavení a úplne hotoví sme večer zaliezli hneď do svojich izieb.

Montag, 21.07.2014

Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen

Deutsch Heute Morgen fangen die Gruppen an zu arbeiten. In einer Gruppe wird zum Thema bunte Farbenwelt gearbeitet. Kinder schauten sich den Film „Farbenkönigin“ an und konnten gemeinsam ins Gespräch kommen. Wir sind heute zum Ergebnis gekommen, dass wir unterschiedlich sind, wie die Farben und wir wollen auch so bleiben, weil die Welt so bunter und lustiger ist. Anschliessend haben die „gelben“ Kinder aus bunter Wolle wunderschöne Armbänder geknotet und geflochten. Viele haben auch Bänder für neue und alte Freunde gebastelt. Űber die Arbeit der anderen Gruppen werden wir nächste Tage berichten. Die lettischen Kinder haben noch vor dem Mittagessen Programm für den Oberbürgermeister Herrn Dahl geübt. Nach dem ersten gemeinsamen Mittagessen sind viele von uns schwimmen, singen und tanzen gegangen. Das Wetter zwingt uns dazu, die Sportaktivitäten nach Innen zu verlegen. Wir spielen Tischtennis und schwimmen. Am Abend haben wir gemeisam im Kaminraum Lieder der verschiedener Länder gesungen. Zum Abschluss diskutierten die Jugentlichen zum Thema: „ Grenze“ und jede Gruppe stellte das aus ihrer Sicht da. Es war eine muntere und lebhafte Diskusion und alle sind nachdenklich schlafen gegangen.

Belarussisch Сёння раніцая групы пачалі працаваць. У адной з груп працавалі па тэме “Каляровы свет”. Дзеці паглядзелі фільм “Каралева фарбаў”, а потым яго абмеркавалі. Мы прыйшлі да меркавання, што мы ўсе розныя як фарбы і жадаем такімі заставацца, таму што свет такім чынам будзе больш каляровым і вяселым. У канцы заняткаў дзеці сплялі з каляровай воўны цудоўныя браслецікі, многія дзеці падаравалі іх сябрам. Пра работу астатніх груп мы паведамім у наступныя дні. Латышы рыхтавалі да абеду праграму да візіту бургамістра спадара Даля. Пасля сумеснага абеду мы плавалі у басейне, спявалі і танчылі. Надвор’е прымусіла нас заставацца ў памяшканні. Мы гулялі ў настольны тэніс і плавалі. Увечары мы спявалі песні ў каміннай зале. Напрыканцы ўзнікла дыскусія па тэме “Мяжа” і кожная група выказала сваё меркаванне. Гэта была цікавая дыскусія і ўсе разыйшліся спаць у задуменні.

Lettisch Sis ríts sákás ar grupu darbu. Viená no grupám bérni skatíjás filmu par krásu pasauli. Nonácám pie secinájuma ka esam dazádi un tá padarám pasauli krásaináku un jautráku.
“Dzeltenás” grupas bérni nodarbíbas beigás pagatavoja skaistas aproces gan sev, gan draugiem. Par citu grupu darbu pastástísim nákosás dienás. Latviesu grupa gatavoja programmu birgermeistaram Dala kungam. Slikta laika dél sporta aktivitátes notika ieksá ká peméram galda teniss. Vakará diskutéjám par tému “robezas”.

Slowakisch Dnes večer začali spolupracovať vytvorené skupiny. V jednej skupine sa začalo pracovať na tému „farebný svet“ . Deti si pozreli film: „Kráľovna farieb“a mohli začať spoločne diskutovať. Došli sme k záveru, že sme veľmi rozdieľny presne ako svet farieb. Potom deti vyrábali spoločne z farebnej vlny náramky priateľstva, mnohé z nich vyrobili pre svojich nových kamarátov. O práci v iných skupinách budeme podávať správy nasledujúce dni. Lotyšské deti nacvičovali hneď po obede ešte program pre návštevu, ktorú budeme mať v utorok večer – starostu mesta Asbach, pána Dahl. Popoludní mnohí ešte plávali, spievali a tancovali. Počasie poobede nás donútilo presunúť naše športové aktivity dovnútra. Hrali sme ping pong a plávali v bazéne. Večer sme spoločne spievali piesne z rozličných kútov sveta. Na záver sme diskutovali na tému „hranice“ a každý predstavil svoj pohľad na túto tému. Bola to veľmi zaujímavá a veselá diskusia.

Dienstag 22.07.2014 

Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen

Deutsch Nach dem leckeren Frühstück ohne „Ei“, haben sich die Jugendlichen in die jeweiligen Gruppen wieder versammelt. Nach dem Cirkelsystem haben die Kinder neuen Lehrer für anderes Angebot ausgesucht. Die rote Gruppe hat heute ein interessantes Spiel „ Dobble“ mit deutschen Wörtern gespielt, das war sehr gutes Sprachtraining für alle, die die neuen Wörter auf Deutsch gelernt haben. Es hat manche Teilnehmer viel Űberwindung gekostet, die neuen Vokabeln auszusprechen aber mit Hilfe von den alten und neuen Freunden haben wir grosse Erfolge gefeiert und viel gelacht.
Manche Kinder haben von der persönlichen Grenze gesprochen, darüber erzählt, dass sie sich vor jedem öffnen können und nicht mit jedem über persönliche Erlebnisse sprechen wollen. In der kurzen Diskusion haben sie erzählt, dass sie sich manchmal wie Schnecken fühlen, die nicht für jeden herauskommen und nicht jeden reinlassen.
Vor dem Mittagessen haben die Gruppen wie geplannt war, getanzt, geschwommen und Karate trainiert. Die lettische Gruppe wollte sich direkt nach dem Mittagessen treffen und die Vortänze für den Bürgermeister noch mal trainieren. Heute Abend um 18 Uhr erwarten wir den Gast Herrn Dahl und wollen den mit den lettischen Nationaltänzen überraschen. Nach der Kaffeestunde spielen alle auf der Wiese, weil uns endlich wieder die Sonne anlacht :D Morgen erwartet uns der ganztägiger Ausflug nach Koblenz.

Belarussisch Пасля смачнага снядання дзеці зноў падзяліліся на групы. Кожная група займалася сёння нямецкай мовай з новай настаўніцай. “Чырвоная” група вывучыла сёння цікавую гульню “Dobble”, якая з’яўляецца добрым моўным практыкаваннем. Многім удзельнікам было цяжка вымаўляць і запамінаць новыя нямецкія словы, але с дапамогай новых і старых сяброў мы дасягнулі поспехаў і стварылі вясёлую атмасферу.
Гаворка шла аб тым, што не заўсёды лёгка выйсці за асабістыя межы і абмяркоўваць з другімі асабістыя рэчы. У кароткай дыскусіі дзеці паведамілі аб тым, што часам яны адчуваюць сябе нібы ўлітка, якая ні да кожнага выйдзе са сваёй ракавіны і не кожнага ўпусціць.
Перад абедам групы, як і было запланавана, танчылі, плавалі ў басейне і займаліся каратэ. Латышская група прапанавала сустрэцца адразу пасля абеду ў каміннай зале і яшчэ раз папрактыкавацца ў танцах. Сёння вечарам у 18 гадзін мы чакаем у госці спадара Даля і ў якасці сюрпрыза прэзентуем нацыянальныя танцы з Латвіі. Пасля кофепаўзы ўся гулялі на лузе, таму што сонца нарэшце да нас завітала. Заўтра нас чакае экскурсія ў Кобленц.

Lettisch Péc gardám brokastím skoléni bija gatavi darbam grupás. Katra grupa atkal iepazina citu skolotáju, vina sagatavotos uzdevumus. Sarkaná grupa spéléja spéli ”Dobble”, apgústot jaunus várdinus vácu valodá. Tas bija labs valodas trenins un kopumá grupá valdíja jautra atmosféra.
Pirms pusdienám ká plánots vél notika karate, dejo’sanas nodarbíbas un peldé’sana.latvie’siem notika vél viens papildus mé’ginájums, jo vakará vajadzéja sagádát pársteigumu koncertá vietéjam bir’germeistaram.
Péc kafijas pauses bérniem bija aktívas nodarbíbas sporta laukumá, jo so’dien mús lutinája saule. Rítdien mús sagaida ekskursija uz Koblencu.

Slowakisch Po chutných raňajkách “opäť bez vajíčok” sa zozbierali všetky skupiny na vyuovanie. Každé dieťa dostalo podľa dohodnutého systému nového uiteľa na vyuovanie. Červená skupina dnes hrala zaujímavú hru “dobble” , kde sa deti mohli nauiť veľa nových slovíčok, ktoré potom trénovali pri vzájomných súbojoch. Žiaik, ktorý sa naučí najviac nových slovíčok, získa v záverenej súťaži urite jednu zaujímavú cenu. Niektoré deti sa snažili diskutovať o svojich osobných hraniciach. Zistili sme, že niektorí sa ukrývajú vo svojej ulite pred okolitým svetom, zatiaľ, čo ostatní radi zdieľajú svoje pocity a nálady s ostatnými vo svojom okolí.
Pred obedom trénovali ešte skupiny lotyšské tance, niektorí plávali, niektorí trénovali karate. Lotyšská skupina musela ešte trénovať svoj program, ktorý nacviovala kvôli návšteve starostu. Veer okolo 18 hodiny dorazil na miesto činu, prekvapili sme ho našou srdenosťou a programom. Po kávikovej prestávke sme sa zabávali na lúke, kde sme potili získané kilogramy v rôznych druhoch športu, tým sme aj využili krásne poasie, keď san a nás usmievalo krásne slnieko. Zajtra nás čaká krásny výlet do mesta Koblenz.

Mittwoch 23.07.2014

Deutsch Heute fiel Frühsport aus. Wir sind schon um acht Uhr im Frühstückssaal und um 9 auf der Autobahn im Bus Richtung nach Neuwied gewesen. Dort wollten wir Wohn und Werk für Behinderte Menschen besuchen. Danach war der kurze Trip nach Koblenz geplant.
Uff, wir sind wieder zurück! Es war ein sehr anstrengender aber überraschend reicher Tag. Wir haben Heinrichshaus in Neuwied-Egers besucht. In diesem Haus können geistig und physisch behinderte Kinder lernen, wohnen und sich auf das erwachsene Leben vorbereiten. Viele unsere Teilnehmer haben zum ersten Mal so nah das Leben eines behinderten Menschen sehen können. Wir waren sehr beeindruckt von der Freundlichkeit und Fähigkeiten dieser Menschen. Wir durften in der hiesigen Kantine Mittagspause machen. Danach durften wir noch einen Blick in die Gärtnerei und Werkstatt werfen, die als Ausbildungs- und Arbeitsplatz der behinderten Menschen dienen.
Diese Begegnung war ein Hauptgesprächsthema auf dem Weg nach Hause. Der Besuch in Koblenz, der danach stattgefunden hat, hat uns die letzten Kräfte geraubt. Es waren 35 Grad im Schatten und wir ab 8 Uhr auf den Beinen. Wir haben bestimmt alle ein Eis gegessen und ein bisschen Geld für Mitbringsel ausgegeben. Nach diesem anstrengenden Tag war der Abend nicht all zu lang.

Belarussisch Сёння раніцай мы не займаліся спортам, таму што , паснедаўшы у 8 гадзін, у 9 мы ўжо былі на аўтабане ў напрамку Нойвід. Там мы планавалі наведаць месца пражывання і працы людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У другой палове было запланавана наведванне горада Кобленца.
Нарэшце мы зноў дома. Гэты быў вельмі напружаны але неверагодна багаты ўражаннямі дзень. У Нойвідзе-Эгерсе мы наведалі дом, дзе навучаюцца, пражываюць і рыхтуюцца да дарослага жыцця духоўна і фізічна абмежаваныя дзеці. Многія з нашых удзельнікаў атрымалі такую магчымасць упершыню. Мы былі вельмі ўражаны дабразычлівасцю і здольнасцямі гэтых людзей. Ў мясцовай сталоўцы мы змаглі паабедаць. Пасля гэтага нам прапанавалі невялікую экскурсію па навакольным мясцінам.
Гэта сустрэча была асноўнай тэмай абмеркавання па дарозе дамоў. Наведванне Кобленца адабрала ў нас апошнія сілы. Было 35 градусаў у цені і мы з 8 гадзін раніцы былі на нагах. Ў Кобленцы мы зрабілі некаторыя закупы, а вярнуўшыся дамоў рана пайшлі спаць.

Lettisch Śodien celámies agrák, jo bija ieplánots brauciens uz Noivídu. Noivídá més apmekléjám centru, kurá dzívo, mácás un strádá cilvéki ar ípaśám vajadzíbám. Bijám pársteigti, cik labi Vácijá ir organizéta śo cilvéku aprúpe.
Śajá centrá klienti dzívo no 6 gadu vecuma lídz pensijai. Vińiem ir iespéja mácíties skolá un apgút daźádas profesijas: automeháni´ka, galdnieka, florista u.c. Centra édnícá mús pacienája ar gardám, paśu gatavotám pusdienám. Vélák apmekléjám vińu autodarbnícu, kokapstrádes darbnícu un dárzniecíbu.
Péc centra més devámies uz Koblencu - skaistu pilsétu Reinas un Mozeles upes krastos. Apskatíjám pilsétu, paspéjám iepirkties un apést gardu saldéjumu. Diena bija tieśám karsta- 35 grádi éná! Ekskursija bija interesanta, un més apmierináti atgriezámies májás.

Slowakisch Dneska sme vynechali ranný šport a to kvôli tomu, že už o 9 hodine sme sedeli v buse a valili sa na výlet do mesta Neuwied. Tam sme mali v pláne navštíviť centrum pre postihnutých ľudí, aby sme na vlastné oči mohli vidieť, ako sa dokážu v tejto krajine o ľudí, ktorí potrebujú pomoc postarať. Prostredie centra bolo nádherné, boli sme veľmi prekvapení. Po prehliadke sme sa naobedovali a pokračovali sme v našom výlete do mesta Koblenz.
Uff, konečne sme prišli späť do Niedermühlenu, boli sme takí unavení, že sa nám nechcelo ísť ani na večeru. Ale stálo to za to, mesto bolo prekrásne a nakúpili sme aj všelijaké somarinky pre našich najmilších doma. Nezabudli sme ani na naše brušká, ochutnali sme zmrzlinku aj jogurtíky na jednej reklamnej akcii. Bola to paráda, pretože vonku bolo 35 stupňov.

Donnerstag 24.07.2014

Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen

Deutsch Der heutige Tag läuft ziemlich normal ab. Frühstück, Gruppenarbeiten, Mittagessen, lettische Tänze und Karate.
Zu groβen Freude vieler Teilnehmer sind wir heute endllich in den Bach gestiegen. Viele mutige Kinder, Betreuer und Frau Wagner stiegen in das erfrischende Wasser. Unser Sportwart Josef hat groβe Sorge um die Pantoffelchen von den Kindern gemacht. Damit die nicht im wilden Fluss verloren gehen, wurden sie sorgfältig an die Füβe mit einem Stück Strickgarn festgebunden. So vorbereitet sind wir ohne menschliche Verluste zum Zielstrand „ ca. 2 Km Flusswanderung“ angekommen. Nachdem sich die Kinder wieder umgezogen und aufgewärmt haben /Kaffeepause/ haben wir uns in unseren Landesgruppen getroffen und unsere Eindrücke über gestrigen Ausflug ausgetauscht. Die Teilnehmer waren genau wie wir von den „Anderen“ Menschen sehr beeindruckt.

Belarussisch Сённяшні день прайшоў звычайна: сняданне, работа ў группах, абед, латышскія танцы і каратэ.
Да вялікай радасці многіх удзельнікаў мы нарэшце пайшлі ў паход па рацэ. Шмат мужных дзяцей, выхавальнікаў і спадарыня Вагнер прайшлі даволі вялікі шлях прахладнай вадзе. Наш спартыўны шэф Йозеф был вельмі заклапочаны абуткам ўдзельнікаў пахода і таму ён замацаваў усе пантофлі на нагах дзяцей з дапамогай звычайнай вяроўкі. Падрыхтаваўшыся такім чынам мы без чалавечых ахвяр дайшлі да запланванага мэты. Пасля таго як дзеці переапрануліся і абсохлі, мы сабраліся ў нашых групах і пагутарылі аб падзеях ўчарашняга дня. Усе ўдельнікі былі ўражаны “іншымі” людзьмі.

Lettisch Śodien atkal notika visas vácu valodas nodarbíbas, dejośana un karaté. Veldzéjámies baseina vésajá údení un baudíjám gardas maltítes.
Dienas galvenais notikums bija párgájiens pa nelielo, bet akmeńaino upi, kura tek garám músu mítnei. Kailám kájám pa upi brist bija bístami, tápéc vilkám sporta apavus. Tiem, kuriem tádu nebija, sporta skolotájs vaĺéjos apavus pieséja pie kájám. Sagatavojuśies, devámies aukstajá upes údení. Daźuviet upes dziĺums bija pat lídz kaklam. Ceĺá més párvaréjám daźádus ś´kérśĺus, bet tas músu gájienu padaríja vél aizraujośáku. Diena bija karsta, tápéc údení atrasties bija pat patíkami. Piedzívojums beidzás pie neliela tiltińa un més pa karstu asfaltu devámies uz nometni.
Vakará mums pietika spéka gan sportot, gan dejot diskotéká.

Slowakisch dnešný deň prebehol úplne v poho, raňajky, práca v skupinách, obed, lotyšské tance, karate.
Na veľkú radosť všetkých detí sme si mohli konene omoiť nohy v potoku pri chate a vybrali sme sa na brodenie riekou. Niektorí však nemali odvahu a preto zostali radšej v chate. Mali ste ale vidieť tých, ktorí sa brodili. Určite na tento zážitok tak ľahko nezabudnú. Náš šport- učiteľ Jožko sa veľmi bál, že detičky postrácajú v potoku topánky, tak im pred akciou vyrobil upravené topánočky pomocou špagátu. Bez starty na životoch sa všetci vrátili späť do chaty. Prezliekli sa do čistých šiat a pochutili si samozrejme na dobrej kávičke. Podvečer sme sa stretli celé skupinka v našej „učebni” a porozprávali sme sa o tom, aký dojem na nás urobil výlet do centra pre postihnutých.

Freitag 25.07.2014

Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen

Deutsch Freitag war ein schöner Tag, die Sonne glitt über unser Gesicht und es war sehr warm. Nach einem stärkendem Früstück , fing die erste Tanzgruppe an sich auszupowern.Zum Mittagessen gab es selbstgefangenen Fisch vom Supermarkt. Nach dem sehr gesundem Essen fingen die ersten Kinder mit dem Sportprogramm an. Es wurden die Sportarten Fußball, Basketball und Volleyball ausgeführt. Nach dem Abendessen und nachdem die Abenddämmerung eingesetzt hatte, machten wir uns auf den Weg , in die Kappelle im Wald wo wir unsere vorher gemachten Lichtertüten angezuendet haben und gebetet haben. Mit Mücken im Nacken machten wir uns auf den Rückweg und viele Kinder leuchteten mit Ihren Taschenlampen im dunklen und gruseligen Wald den Boden und die Bäume an.

Belarussisch Хоць пятніца і была звычайным днём, але пачалася яна незвычайна, таму што мы медытыравалі. Спачатку мы праспявалі некалькі песень на лацінскай мове, потым звярнуліся ў сваіх думках да Бога, а потым памаліліся “Ойча наш” кожны на сваёй мове. Пасля снядання, як звычайна, мы працавалі ў групах і танцавалі латышскія танцы.
Пасля абеду нас, як заўжды, чакалі заняткі па каратэ, нацыянальныя латышскія танцы і гульні на свежым паветры. Усе з цікавасцю чакалі запланаваную вандроўку да старой капліцы ў лесе дзе мы запалілі свечкі і ў вельмі цеплай атмасферы памаліліся ўсхваляючы Бога спевам. Вярнуўшыся дамоў амаль што ў поўнай цемры мы вельмі стаміліся і хутка пайшлі спаць.

Lettisch Śodiena iesákás neparasti- ar meditáciju tiem, kuri to véléjás To vadíja lietuvieśu skolotája Vytaute. Skolotáji no Latvijas, Baltkrievijas dziedája Taizé dziesmas (garígás dziesmas). Klusumá més varéjám palúgt par saviem mílajiem Diena turpinájás ká ierasts – ar valodas nodarbíbám, dejośanu, karaté un peldéśanu.
Zilás krásas mácíbu grupa vácu valodá mácíjás daźádu dzívnieku nosaukumus. Bija interesanti uzzinát, ká dzívnieki „runá“ daźádás valstís. Nodarbíbá sastádíjám un minéjám míklas par dzívniekiem. Stundas beigás spéléjám jautru spéli.
Dienas laiká mums tika dots uzdevums apgleznot papíra gaismas lukturus. Vakará mús gaidíja pársteigums – vairák ká stundu garśs párgájiens pa meźu un lauku celiem uz senu kapellu. Tajá més iededzám svecítes savos lukturos un izvietojám ap altári. Izskatíjás ĺoti skaisti. Kapellá dziedájám piecás valodás. Atgriezámies krietná tumsá noguruśi un iespaidiem bagáti.

Slowakisch Piatok bol parádny deň, super počasie, super nálada – hlavne preto, že sme vedeli, čo nás čaká poobede. Najprv sme sa museli doobeda ešte niečo podučiť v nemeckom jazyku, niektorí museli povinne tancovať /napr. Adamček/. Po skvelom obede sme sa rozhodli, že si zahráme ešte nejaké veselé športové hry a súťaže. Aj keď snaha bola veľká, zostalo ako vždy pri futbale, volejbale a basketbale. Niektorí sa pokúšali hrať ešte stolný tenis, niektorí zase drvili karty alebo iné spoločenské hry.
Večer nás tiež čakal zaujímavý program. Rozhodli sme sa navštíviť krásnu kaplnku ukrytú v lese, ku ktorej sme sa museli dostať pešibusom. Vrátili sme sa krátko pred polnocou a cesta nočným lesom bola strašidelná.

Samstag 26.07.2014

Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen

Deutsch Am Samstag fuhren wir direkt nach dem Frühstück nach Asbach zum Shoppen.Wie immer war es ein warmer und sonniger Tag.
Während manche sich mit Lebensmitteln zugehäuft haben, kauften sich die meisten Anziehsachen und Kinderbücher als Gutenacht Geschichten. Am Nachmittag wurden wie immer Sporrtarten betrieben.
Am Abend wurden dann alle Kinder eingeladen zur Disco im Kaminzimmer. Während sich machne über die Playlist freuten, beschwerten sich viele und gingen auf die Barrikaden. Am Ende war es ein schöner ausgeklungender Tag.

Belarussisch Заняткі пасля снядання былі арганізаваны па краінах. Кожная дэлегацыя рыхтавалася да развітальнага, які ўжо не за гарамі. Беларусы нешта спявалі, латышы танчылі за закрытымі дзвярамі, каб ніхто не бачыў, славакі таксама нешта задумалі, але ўсе былі надта апантаныя гэтым працэсам. У другой палове дня ўсё было як звычайна (танцы, заняткі каратэ і спартыўныя гульні на свежым паветры). Увечары мы ледзь дачакаліся абяцанай дыскатэкі і танчылі як ашалелыя. Напэўна сон будзе сёння моцны.

Lettisch Sestdiená mácíbu nodarbíbas nenotiek, bet lieláko dienas dalu aiznéma sporta aktivitátes. Futbola sacensíbás piedalíjás gan zéni, gan meitenes. Bija iespéja arí mácíties źonglét ar trís bumbinám. Tas bija diezgan grúti.
Pirmspusdiená bijám aizbraukusi uz netálo pilsétinu Asbahu. Pirkám saldumus un dávanas májiniekiem. Péc pusdienám latvieśu grupa gatavoja priekśnesumu cieminiem, kuri ieradísies nákośajá ceturdiená.
Vakará atkal varéjám iztrakoties diskotéká.

Slowakisch Dnešný deň prebehol pokojne podľa plánu. Jediné, čo bolo mimo plánu bolo nakupovanie doobeda v meste Asbach. Decká si potrebovali doplniť zásoby vody, malinoviek, jedla a iných zbytočných vecí. Poobede sme zahájili futbalový turnaj pre chlapcov a dievčatá v zmiešaných družstvách. V niektorých zápasoch išlo skutočne o život. A to sme ešte netušili, ako dopadne večerná diskotéka. Zistili sme, že decká zo Slovenska sú super tanečníci, a ako jediný tancovali na diskotéke od začiatku do konca. Asi budú mať niektorí 100 nových otlakov na nohách.

Sonntag 27.07.2014

Deutsch Nach dem Frühstück gingen die meisten nach Limbach zum Gottesdienst während die Verletzten von Herr Wagner gefahren wurden. Nach der Eucharistie sangen die Kinder aus Weißrussland mit Begleitung von Andrej dem Gitarristen ein Lied über den allmächtigen Herren unseren Gott. Der Rest des Tages lief wie gewohnt ab .

Belarussisch Раніцай мы прачнуліся ўзрушаныя, таму што ўжо даўно чакалі, калі нарэшце зможам наведаць імшу ў касцёле. Да касцёла ў Лімбаху мы ішлі пешшу, але шлях зусім не здаўся нам цяжкім. Са спадаром Вагнерам на машыне паехалі толькі тыя, хто пакалечыў свае ногі і не мог ісці. Пасля эўхарыстыі дзеці з Беларусіі пад акампанімент гітары праспявалі прыгожую песню, праслаўляючы Бога нашага. Астатак дня прайшоў як звычайна.

Lettisch Ríts bija véss. Ká vienmér nometnieki paéda brokastis un gatavojás gájienam uz Limbahas baznícu uz svétdienas dievkalpojumu. Pa celam redzéjám neparastus zirgus. Gájiens uz baznícu bija ilgs, nogájám piecus kilometrus. Baznícá més piedalíjámies dievkalpojumá, dziedájám dziesmas vácu valodá. Divi skoléni no katras valsts - Baltkrievijas, Slovákijas, Latvijas un Vácijas noskaitíja lúgśanu sava dzimtajá valodá un arí vácu valodá. Baltkrievu grupa nodziedája skanígu dziesmu. Pie baznícas nofotográféjámies .
Péc baznícas apmekléjuma més braucám májás ar Slováku autobusu. (Vai jús zináját ka autobusá ir televizors un Simsoni?)
Atlikuśajá dienas dalá varéja brívi izvéléties nodarbośanos. Piecos pécpusdiená visi ar interesi skatíjás puiśu futbolu, vélák spéléja galda tenisu, peldéjás, jautri sarunájás un spéléja kártis.
Skolotájiem bija kártéjá apspriede. Tika párrunáts nákośás dienas pláns un izlikts pie sienas zináśanai.

Slowakisch Po výdatných raňajkách väčšina z nás odišla do Limbachu na svätú omšu. Deň predtým sme si museli pripraviť prosby a naša šikovná Mary ich aj prečítala najprv v nemčine potom, aby rozumeli aj naši tak aj v slovenskom jazyku. Poobede sme mali klasický program, ako každý zvyčajný deň.

Montag, 28.07.2014

Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen

Deutsch Nach dem Frühstück haben sich alle auf den Weg zum Grillplatz in Neustadt gemacht. Nachdem wir einen kurzen Zwischenstopp in der Kapelle aus dem 12 Jh. in Erlenstein gemacht haben, trennte uns nur noch ein 20 minütiger Fußweg von unserem Mittagessen am besagten Grillplatz. Nachdem wir die Nahrung wohlig aufgenommen haben, machten wir uns auf den Weg zu den Bussen. Vor der Rückfahrt bekamen wir alle ein Eis, nach Wahl von einem Eiskaffee, von Herrn Wagner spendiert. Am Abend führten die Slovaken eine Modenschau mit verschiedenen Themen vor. Das Thema Jahreszeiten hat alle beeindruckt .

Belarussisch Пасля снядання мы ўсе адправіліся ў Нойштадт на грыль-пляцоўку. Па дарозе мы затрымаліся ў капліцы дванаццатага стагоддзя ў Ерэнштайне. Толькі дваццаць хвілін вандроўкі аддзялялі нас ад пляцоўкі-грыль і смачнага абеду. Добра падмацаваўшысь мы рушылі далей, прыйшлі ў Нойштадт, дзе паласаваліся вельмі смачным марозівам, якім нас пачаставаў спадар Вагнер. Вечарам славакі прадэманстравалі ўсім моднае дэфіле на розныя тэмы. Асабліва ўразіла ўсіх тэма “Поры году”

Lettisch No ríta astonos bija meditácija, bet ne visiem obligáta. Tad paédám brokastis un devámies dienas párgájiená. Tas bija diezgan grúts, bet interesants. Pa celam redzéjám daudzus iespaidígus skatus, jo apkártne bija kalnaina. Cela malás bija daudz krucifiksu. Pirmá pauze bija pie Érensteinas kapellas. Remdéjám slápes un gájám apskatít kapellu, uzzinájám par tás vésturi, nofotograféjámies. Pusdienas més édám net§alu no Noistates speciáli iekártotá atpútas laukumá. Tur pavadíjám vairák ká stundu. Péc tam més devámies uz Noistati. Tur mús iepriecinája ar saldéjumu, katrs varéja izvéléties to, kas labák garso. Pilsétá mús pársteidza lietus. Mekléjám patvérumu kur kurais. Autobuss mús aizveda májás.

Slowakisch Po raňajkách sme sa vybrali na grilovačku, ale najskôr sme si museli prejsť riadny kus cesty. Mali sme aj krátku medzi – zastávku v kláštore Ehrenstein, kde sme navštívili kaplnku a na krátko sme sa občerstvili. Po ďalších 3 km sme dorazili na miesto určenia. Grilovačka bola super, jedlo chutili výborne a nálada bola tiež super. Za odmenu sme dostali v meste Neustadt ešte zmrzlinu od p. Wagnera.

Dienstag, 29.07.2014

Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen
Tagebuch Haus Niedermühlen

Deutsch Hurra! Wir haben für den heutigen Tag einen Ausflug nach Köln geplannt. Es war toll. Wir haben ein Museum besucht, waren an einer Führung mit Herrn Wagner beteiligt und natürlich haben wir Kölner Dom bewundert. 3 Stunden zum Einkaufen waren für uns nicht genug. Aber vielleicht nächstes Jahr holen wir das nach. Wir haben noch ein tolles Erlebniss gehabt, uns hate in starker Regen und Gewitter erwischt. Einige von uns waren naß bis zur Unterwäsche.

Belarussisch У аўторак пасля снядання мы паехалі ў Кёльн. Аўтобус спыніўся ля музея Раўтэнштрауха-Ёста, дзе мы пазнаёміліся з экспазіцыяй “Культуры свету”. Мы былі ўражаны калекцыяй экспанатаў, сабраных стваральнікамі музея на розных кантынентах. Акрамя музея мы наведалі некалькі знакамітых касцёлаў. Канцавым пунктам нашай экскурсіі быў Кёльнскі сабор, які ўразіў нас сваёй веліччу і прыгажосцю. Існуе паданне, што калі сабор будзе дабудаваны да канца наступіць канец свету. Мы даведаліся, што сабор уключаны ў сусветную спадчыну ЮНЭСКА. Мы маглі таксама зрабіць закупы ў старой частцы горада, але нам перашкодзіў дождж, які ліў як з вядра і мы ледзь дабраліся да аўтобуса, які чакаў нас недалёка ад сабора. Да ніткі мокрыя, але шчаслівыя мы вярнуліся ў Нідермюлен, павячералі і пайшлі спаць.

Lettisch Śodien gan mums brokastis bija agrák neká parasti, jo mums bija plánota ekskursija uz K´elni. Més ar nepacietíbu gaidíjám, kad varésim ieraudzít pasaulé otru augstáko Baznícu – K´elnes Domu. Tá ká nometné esam ap astondesmit bérnu, tad sadalíjámies divás grupás. Viena grupa vispirms apmekléja nesen atkláto jauno muzeju, kurá interesantá veidá varéjám iepazít Áfrikas un Ázijas tautu kultúru. Otra grupa gája apskatít slaveno Domu un pilsétu. Tad visi kopá paédám pusdienas – lídzpanemtás maizítes. Tad grupas devás uz to apskates objektu, kuru nebija paguvuśas apskatít. Ekskursijas beigás mums bija arí brívais laiks –protams, devámies iepirkśanás ielas virziená. Ap pieciem pécpusdiená bija plánots izbraukt no K´elnes, bet sákás tik bargs negaiss ar pamatígu lietu, ka bija jástáv savás sléptuvés diezgan ilgi, kamér lietus páriet, citádi lídz autobusam aizskriet, pilnígi nesalístot, nebija iespéjams. Atgriezámies ap vakarinu laiku. Péc tam vél paspéjám gan atvésináties baseiná, gan uzspélét bumbu spéles. Varéja katrs palielíties ar saviem pirkumiem. Un péc vienpadsmitiem skolotájiem atkal bija jápieliek púles, lai visus dabútu pie miera, jo vakaros puiśu un meitenu draudzíba uzplaukst ípaśi, ś´kirties ir grúti.

Slowakisch Utorok nás čakal zaujímavý deň. Naplánovali sme si výlet do najväčšieho mesta v okolí do mesta Kolín nad Rýnom. Odchádzali sme hneď ráno, pretože sme najskôr naplánovali návštevu múzea „Kultúry sveta“, múzeum bolo nádherné. Po múzeu sme si dali krátku obedňajšiu prestávku, potom sme išli na prehliadku mesta s p. Wagnerom. Ukázal nám 2 kostoly zasvätené Panne Márii a samozrejme sme nemohli vynechať najväčšiu pamiatku Kolína – Dóm. Najviac sa však decká tešili na nákupy, ktoré im trvali 3 hodiny a ešte nemali dosť. Na ceste k autobusu nás chytila strašná búrka, zmokli sme všetci do nitky, ešteže nám autobusár zakúril v autobuse.

Link zurück zur Tagebuch-Seite